logo

Gimnazjum dla Dorosłych

gimnazjumDla kogo?

Do Gimnazjum dla Dorosłych mogą zapisać się osoby które ukończyły sześcioletnią szkołę podstawową i w roku przyjęcia skończą 16 lat.

Okres kształcenia:

3 lata (6 semestrów) zakończone egzaminem gimnazjalnym.

System kształcenia:

Zaoczne. Zajęcia odbywają się według harmonogramu: poniedziałek-piątek godz. 1530-1900, soboty godz. 830 - 1300

Płatność:

Uczniowie do 18 roku życia zwolnieni z opłat, powyżej 18 roku życia opłata miesięczna 50 zł.

Opis kierunku:

Gimnazjum dla Dorosłych jest propozycją dla osób, które po ukończeniu szkoły podstawowej nie kontynuowały nauki a marzą o zdobyciu dalszego wykształcenia. Gimnazjum dla  Dorosłych daje tę możliwość bez konieczności rezygnowania z pracy zawodowej i codziennych obowiązków.  Gimnazjum jest ważnym etapem edukacji, ponieważ daje możliwości dalszego kształcenia lub zdobycia dowolnego tytułu zawodowego.

Wszystkim absolwentom Gimnazjum zapewniamy możliwość kontynuowania nauki na bardzo dogodnych warunkach finansowych w Liceum dla Dorosłych, a następnie w Policealnej Szkole Zawodowej i uzyskania tym samym wymarzonego zawodu oraz tytułu technika.

Nasze Szkoły mają uprawnienia szkoły publicznej. Uzyskały pozytywną opinię Kuratorium Oświaty i są wpisane do rejestru  szkół  Wydziału Oświaty Urzędu Miasta. Realizujemy program Ministerstwa Edukacji Narodowej. 

Wymogi rekrutacyjne:

  • ukończona sześcioletnia szkoła podstawowa
  • oryginał świadectwa ukończenia szkoły niższego szczebla (duplikat lub kserokopia potwierdzona notarialnie)
  • 3 zdjęcia

Zapraszamy każdego, kto chce się uczyć, ukończył 18 lat lub ukończy w roku kalendarzowym. W przypadkach wyjątkowych i uzasadnionych przyjmujemy osoby które ukończyły 16 lat. Nie ma górnej granicy wiekowej. Wystawiamy zaświadczenia do ZUS.

Legitymacja szkolna uprawnia do zniżek na przejazdy i bilety wstępu.